Privacy Statement

Aeroclub Nistelrode respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen.
Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens
in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
– Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
– Het boeken en registreren van e-Tickets
– Het uitvoeren van marketingactiviteiten
– Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Het gebruik van de website www.acnistelrode.nl
Aeroclub Nistelrode heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen.
Alle personen die namens Aeroclub Nistelrode van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen,
zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens
die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u invoert bij het aanvragen van informatie, of het kopen van een e-Ticket wordt niet
verstrekt aan derden. De gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden welke zijn aangegeven bij
de formuliervelden.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het
aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt
buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader
van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere
diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar
maken aan:

Aeroclub Nistelrode
Vorstenbosscheweg 10
5388TJ Nistelrode

Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd,
bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent
dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt
dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw
legitimatiebewijs, aan bovengenoemd postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek
reageren.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze
privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

COOKIES
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een
internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze
website bezoekt.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze
website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een
vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service.
Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de
volgende gegevens:

-de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
-het tijdstip en de duur van uw bezoek;
-welke pagina’s bezocht zijn;
-foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen

Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.