Historie

Kaart Nistelrode

Ontstaan

“Deze dag zal ik nooit vergeten,” sprak de Nistelrodese burgemeester Van Oosterhout in 1972. Hij had zojuist bij slecht weer per zweefvliegtuig een turbulente vlucht gemaakt van vliegbasis Volkel naar vliegveld Nistelrode. En daarmee het vliegveld officieel geopend.

Aan die opening was heel wat voorafgegaan. Al in de jaren 1959-1961 waren pogingen ondernomen om te komen tot de stichting van een zweefvliegveld in de gemeente. In 1967 wees een rapport van de regionale opbouwstichting Maaslands Welvaren een terrein tussen de Vorstenbosscheweg en de Dintherseweg aan als geschikt voor de zweefvliegerij.

Ontstaan

Het initiatief werd van harte ondersteund door de commandant van Vliegbasis Volkel. Daar kon Zweefvliegclub Uden terecht, maar de faciliteiten waren beperkt, zeker toen rond 1970 de Tactische Luchtmacht naar Volkel werd verplaatst.

De gemeente Nistelrode wilde best meewerken, maar het terrein moest nog wel geschikt gemaakt worden. De kosten daarvan gingen de draagkracht van de zweefvliegclub te boven. Daarop richtte het Nistelrodese echtpaar Van Leeuwen de NV (later BV) Glide op, die het terrein tot ontwikkeling bracht en een hangar bouwde. De gebruikers van het vliegveld verenigden zich in 1970 in de Aeroclub Nistelrode. Op 15 april 1972 vond de officiële opening plaats.

opening zweefvliegveld nistelrode
Historie zweefvliegen Aeroclub Nistelrode

De vroege jaren

Niet iedereen was blij met het vliegveld. Problemen ontstonden vooral met de introductie, in 1976, van een motorvliegtuig om de zweefvliegtuigen bij onvoldoende thermiek te kunnen starten. Normaal worden die met een lier gestart. Omwonenden klaagden over geluidsoverlast, maar handtekeningenacties en protesten mochten niet baten.

Zweefvliegen was intussen niet de enige activiteit. Ook het Barouge Parasailing Team maakte vanaf 1975 gebruik van het zweefvliegveld. Eigenlijk was dat illegaal, maar begin jaren tachtig werd het gelegaliseerd.

Roerige periode

De constructie van een commerciële partij en een zweefvliegclub bleek op den duur toch minder gelukkig. In de tweede helft van de jaren tachtig ontstonden problemen tussen BV Glide en Aeroclub Nistelrode. De club vroeg de gemeente de huur van het terrein van Glide te mogen overnemen. Het conflict liep soms hoog op en de Rijksluchtvaartdienst zag zich in 1988 genoodzaakt de ontheffing in te trekken: het zweefvliegveld ging dicht!

De Aeroclub week uit naar Asperden in Duitsland. De rechter moest er aan te pas komen om in 1991 de huur te beëindigen. Vanaf 1993 kon er weer worden gevlogen op Nistelrode.

dries van agt
zweefvliegtuigen hangaar

Lees verder over de club op de vlootpagina!

Een bloeiende club

Het vliegveld wordt tegenwoordig gebruikt door Aeroclub Nistelrode en het Parasailing Team Nistelrode. Het is het enige publiek toegankelijke zweefvliegveld in Noord-Brabant. De andere vier liggen op militaire vliegbases.

In de laatste jaren 10 jaar is Aeroclub Nistelrode met 30 leden gegroeid en de verwachting is dat een zelfde groei in de komende 10 jaren doorgemaakt wordt. In 2018 is vanwege de aanvraag van een Luchthavenregeling het veld verbreed. Ook is in 2018 een nieuwe hangaar neergezet om meer stallingsplaats te realiseren.

 

bron: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/zweefvliegveld-nistelrode